Vanaf dit jaar zijn we zelf peter of meter geworden. 

We bezochten onze peter-en meterkindjes. We lazen een verhaaltje voor en zongen leuke liedjes met hen.

Kijk maar mee!