Zoals elk jaar heeft u de mogelijkheid om via de school paasboeken te bestellen aan € 7,00.
Dit is uiteraard volledig vrijblijvend. 
De paasboeken komen op de schoolrekening.