Ouderraad


    Informatie betreffende de Infoavond rond het thema Nieuwe autoriteit van donderdag 15 maart

   Spreekster : Karin Timmermans - “Het ijzer smeden als het koud is” 

   Nieuwe autoriteit geeft concrete handvaten om samen met het ganse team van
   de school, ouders en andere betrokkenen sterker staan ten aanzien van
   probleemgedrag.

   Het geeft kansen om samen grenzen te trekken en tegelijk te werken aan een
   positieve relatie met de leerlingen.

   Resultaten van onze online bevraging:
   https://anneliesvercruysse.typeform.com/report/nJhrRg/P0wYUWUj7tPwdvxi

   BoekKlikvorsjes


Flapuit


MOS

VlierbeekkermisSpel- en oudercafé


Quiz


Liemingen


Veiligheid


Leesplezier


Verfraaiing


Laatstejaarsreceptie

 
Verslagen
    Algemene vergadering 22 juni 2018
    Algemene vergadering 19 september 2018
    Algemene vergadering 14 juni 2019
    Algemene vergadering 10 oktober 2019