Superspannend was het op 5 december ' s morgens, want Sinterklaas kwam naar onze school.  We hadden een grote troon gemaakt en die stond klaar.   En daar was hij, met 2 zwarte pieten.  Die gooiden snoepjes.  
Alle klassen zongen en liedje of vertelden een versje, de juffen deden een gek dansje.   4 grote zakken stonden klaar om uit te pakken in de klas. We gingen een hand geven aan Sinterklaas en we kregen een zak met lekkers.  Dan moesten ze spijtig genoeg verder.  
Tot volgend jaar Sint en pieten.